Έντυπο δήλωσης στοιχείων Νέου Ασθενή

Πληροφορίες Ασθενούς

Όνομα
Επίθετο
Ημερ.
example@example.com
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
ΜόνοςΠαντρεμένοςΣε διάστασηΧωρισμένοςΆλλο
Ασθενής Φίλος Οδοντίατρος Ιστοσελίδα Instagram Facebook Google Other

Μητέρα / Πληροφορίες Κηδεμόνα (Μόνο για παιδιά)

Όνομα
Επίθετο
example@example.com
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
ΜόνοςΠαντρεμένοςΣε διάστασηΧωρισμένοςΆλλο

Πατέρας / Πληροφορίες Κηδεμόνα (Μόνο για παιδιά)

Όνομα
Επίθετο
example@example.com
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
ΜόνοςΠαντρεμένοςΣε διάστασηΧωρισμένοςΆλλο

Πληροφορίες συζύγου ( μόνο για ενήλικες)

Όνομα
Επίθετο
ΜόνοςΠαντρεμένοςΣε διάστασηΧωρισμένοςΆλλο

Ιατρικό και Οδοντιατρικό Ιστορικό ασθενούς

Έντυπο δήλωσης στοιχείων Νέου Ασθενή

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Ορθοδοντικό Κέντρο Λάσπος δυνάμει του Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο του 2004, Ν.1(Ι)/2005, οφείλει να τηρεί ενημερωμένα ιατρικά αρχεία για τον κάθε ασθενή τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενούς, την θεραπεία που λαμβάνει καθώς και το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του.
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι το Ορθοδοντικό Κέντρο Λάσπος έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι πλήρως συμμορφούμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 καθώς και με τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018, Ν.125(I)/2018.
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προνοείται στον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Το εν λόγω διάστημα διατήρησης μπορεί να επεκταθεί σε περίπτωση που εκκρεμούν οικονομικές/νομικές διαφορές και σε περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή διδασκαλίας ή για στατιστικούς σκοπούς όπου θα λαμβάνουμε την συγκατάθεση σας καθώς και όλα τα κατάλληλα μέτρα τα οποία δεν θα επιτρέπουν πλέον την ταυτοποίηση σας.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι τα απαραίτητα που θέτει ο Νόμος ώστε να σας προσφέρουμε την κατάλληλη θεραπεία και τα οποία διατηρούνται σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή και αποτελούν μέρος του ιατρικού σας αρχείου από τον οποίο προκύπτει και η πρόοδος της θεραπείας σας. Τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν μόνο σε μέλη του προσωπικού του Ορθοδοντικού Κέντρου Λάσπος και/ή σε Συνεργάτες του με σκοπό την παροχή της κατάλληλης θεραπείας οι οποίοι όμως δεσμεύονται από καθήκον εμπιστευτικότητας.

Το Ορθοδοντικό Κέντρο Λάσπος μπορεί να μεταβιβάσει πληροφορίες σε τρίτους σχετικές με τα ιατρικά σας αρχεία εάν ισχύει ένας από τους πιο κάτω λόγους:

 • Μας έχετε δώσει γραπτή συγκατάθεση να μεταφέρουμε πληροφορίες σε συγκεκριμένο προορισμό.
 • Η μεταφορά πληροφοριών γίνεται σε άλλο αρμόδιο παροχέα υπηρεσιών υγείας για σκοπούς θεραπείας.
 • Μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν για δημοσίευση σε ιατρικά περιοδικά ή για σκοπούς έρευνας ή διδασκαλίας.
 • Είμαστε υποχρεωμένοι με βάση οποιοδήποτε Νόμο να το πράξουμε.
 • Έχουμε εντολή από το Δικαστήριο να το πράξουμε.
 • Η απόκρυψη των πληροφοριών φέρει ως αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο βλάβης στην υγεία ή την σωματική ακεραιότητα την δική σας ή άλλων ατόμων ή ενέχει σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα.

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα ιατρικά αρχεία:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης
 • Δικαίωμα στην πρόσβαση και λήψη αντιγράφων και/ή πληροφοριών που είναι καταχωρημένα στα ιατρικά αρχεία καθώς και επικαιροποίηση, διόρθωση, διαγραφή και κλείδωμα των αρχείων λόγω ανακριβειών και ελλείψεων.
 • Το Δικαίωμα στην πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί, απορριφθεί ή ανασταλεί σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα στην λήθη
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε κάποιο από τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία και οι Κανονισμοί θα προχωρήσουμε σε αξιολόγηση του εν λόγω αιτήματος σας και θα σας ενημερώσουμε.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου ή του τέκνου μου από το Ορθοδοντικό Κέντρο Λάσπος καλούμενο στη συνέχεια ως το «Ιατρείο» δίνω με την παρούσα την ρητή και ξεκάθαρη συγκατάθεσή μου όπως το Ιατρείο μέσω υπαλλήλων και/ή εκπροσώπων του να φωτογραφίζει το πρόσωπο μου ή του τέκνου μου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να απεικονίζεται η αλλαγή στο πρόσωπο μου ή του/της και/ή στην οδοντοστοιχία μου ή του/της μετά από την θεραπεία που έλαβα/ε από το Ιατρείο.

Περαιτέρω ρητώς συγκατατίθεμαι όπως το Ιατρείο τηρεί και/ή επεξεργάζεται τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα μου ή του/της για τους ακόλουθους σκοπούς:

1) Πληροφόρηση και/ή προώθηση και/ή ενημέρωση και/ή για άλλους σχετιζόμενους σκοπούς προς το κοινό, αναφορικά με τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα που παρέχει το Ιατρείο, θεραπειών που ακολουθεί, των τελικών αποτελεσμάτων καθώς και οτιδήποτε άλλο είναι σχετικό με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιεί κατά καιρούς, μέσω της ιστοσελίδας και/ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το Ιατρείο αλλά και οπουδήποτε αλλού κληθεί το Ιατρείο ανά τον κόσμο να παρουσιάσει διάφορα περιστατικά μέσω φωτογραφιών κατά όλα τα στάδια της θεραπείας που έλαβα από το Ιατρείο.
ΣυναινώΔεν Συναινώ

2) Για να εμφανίζεται η φωτογραφία του υποκειμένου δεδομένων κατά την άφιξη του στο ιατρείο σε συγκεκριμένη οθόνη στην είσοδο του ιατρείου ώστε να φαίνεται ότι το υποκείμενο έχει πάρει σειρά για να εξυπηρετηθεί από το ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό και με την ολοκλήρωση της επίσκεψής η φωτογραφία διαγράφεται από την οθόνη.
ΣυναινώΔεν Συναινώ

Δια του παρόντος συγκατατίθεμαι σε όλα τα παραπάνω και δηλώνω ότι δεν έχω και ούτε πρόκειται να έχω στο μέλλον οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με την χρήση των πιο πάνω αναφερόμενων φωτογραφιών.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Πλήρες Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Διεύθυνση
Επιθυμητή ημερομηνία
Επιθυμητή ώρα
Πλήρες Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Διεύθυνση
Επιθυμητή ημερομηνία
Επιθυμητή ώρα
Πλήρες Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Διεύθυνση
Επιθυμητή ημερομηνία
Επιθυμητή ώρα